Kamerové systémy

Video dohľad pre súkromné a komerčné objekty

Rýchla lokalizácia hrozieb chráni osoby a majetok; podrobné záznamy zjednodušia vyšetrovanie. Široká škála kamier a ich príslušenstva zaručuje optimálny kamerový systém podľa konkrétnych požiadaviek a individuálneho rozpočtu.

Kamerový systém je neoceniteľný prínos k dobrým nápadom bezpečnostného konceptu v priemyselnom sektore. Okrem klasických bezpečnostných úloh, ako je monitorovanie okolia a ochrana vonkajšieho prostredia proti vandalizmu, rušeniu a priemyselnej špionáže, môže byť kamerový systém použitý pre zdokonaľovanie postupov, a k zvýšeniu bezpečnosti pri práci.

Kamerový systém Vám pomôže nielen v prípade skutočne mimoriadnej udalosti, ale aj ako preventívne opatrenie či riešenie zločinu. Možnosť sledovať video z kamery umožňuje udržiavať prehľad o všetkých okolnostiach, zakročiť, či koordinovať zásah bezpečnostných pracovníkov, vyhodnocovať a objasňovať vzniknutú situáciu.

Sortiment ABUS zahŕňa kamery a záznamové zariadenia, buď ako CCTV (analógové video technológie) alebo video dohľad IP, ale taktiež inovatívne hybridné riešenia, ktoré kombinujú analógové technológie s výhodami informačných technológií.