FO400A

– alarmová okenná kľučka so závorou – kvalitná cylindrická vložka – odolá zaťaženiu viac ako jedna tona – úplné uzamknutie zámku sa vykoná zatlačením cylindrickej vložky do tela zámku – inštaluje sa namiesto pôvodnej okennej kľučky – vyrobené podľa DIN

FO500N

– okenná kľučka so závorou – kvalitná 4-stavítková cylindrická vložka – možnosť uzamknutia v polohe “na vetranie” – odolá zaťaženiu viac ako jedna tona – úplné uzamknutie zámku sa vykoná zatlačením cylindrickej vložky do tela zámku – inštaluje sa namiesto