2520

– prídavný okenný zámok na dvojkrídlové okná – kvalitná cylindrická vložka – montuje sa na okenný rám medzi okná – uzamykanie bez použitia kľúča – otočením závory – odomknutie kľúčom – jednoduchá a rýchla montáž – ľahká obsluha – možnosť

DFS95

– vhodný na dvojkrídlové okná so stredovým stĺpikom širokým 18-35 cm – kvalitná cylindrická vložka – odolá zaťaženiu viac ako jedna tona – odomykanie kľúčom – uzamknutie zámku sa vykoná otočením závory – pevné oceľové telo – možnosť zjednotenia s