Bezpečnosť práce = Bezpečné pracovisko a chránení zamestnanci

ABUS Lockout/Tagout pomáha zaistiť bezpečné pracovné prostredie. V záujme ochrany zdravia a životov zamestnancov je potrebné dodržiavať bezpečnostné pokyny a právne predpisy. Ak pravidlá a usmernenia nestačia, je potrebné urobiť bezpečnostné opatrenia, aby sa zabránilo vzniku pracovných úrazov.

Každý rok zomrie niekoľko desiatok zamestnancov po pracovnom úraze a niekoľko stoviek je vážne zranených. Najmä v priemyselnom prostredí, kde pracovníci prichádzajú do kontaktu s toxickými chemikáliami, vysokými teplotami, ťažkou technikou alebo inými predmetmi, je riziko vzniku nehody veľmi vysoké. Veľmi rýchlo môže dôjsť k výbuchu, k vznieteniu rôznych materiálov, či k zachyteniu pracovníka na stroji. V takýchto situáciach je pomoc náročná a často prichádza neskoro.

Je dôležité stanoviť nielen jasné usmernenia pre núdzové situácie, ale aj preventívne opatrenia bezpečnosti pri práci. Aj s jednoduchými a bezpečnostnými produktami, ktoré môžu byť integrované do každodennej práce bez problémov, možno účinne predchádzať hroziacim nehodám a tým ochrániť zamestnancov.

S produktami Lockout/Tagout je možné uzamknúť stroje, ventily, elektrické zásuvky a vypínače tak, aby neboli prístupné pri údržbe, čistení, či opravách. Prostredníctvom týchto opatrení je zaistená bezpečnosť zamestnancov a nehodám môže byť účinne zabránené.

Sortiment Lockout/Tagout sú farebné visacie zámky 74 – bezpečnostné zámky, 72 TITALIUM COLOR , 41 – lamelový zámok, T84MB – iskrám a klimatickým podmienkam odolný zámok, T65AL myLock – hliníkový zámok.

Súčasťou sortimentu Lockout/Tagout sú tiež petlice na dočasné zablokovanie prístupu k rozvádzačom, uzamknutia ventilov, ktorý zablokuje prístup k ventilu na potrubí tak, že nemôže dôjsť k neúmyselnému zapnutiu, tiež uzamknutia guľových ventilov, ktorým sa zablokujú najbežnejšie guľové ventily. Uzamknutia elektrických ističov môžu byť účinne uzamknuté buď jednotlivé ističe alebo multipólový istič, čím sú stroje zabezpečené proti pohybu napr. počas údržby. Uzamknutia napájacích káblov vnútri prístroja, uzamknutia plynových fliaš, ktoré musia byť počas údržby zabezpečené. Safelex-univerzálne uzamknutie káblov alebo bežné uzamknutie káblov, ktoré je najrýchlejším riešením keď nie je po ruke riadne riešenie na zabezpečenie. Safety Redbox Gorup box, ktorý uzamykajú viacerí pracovníci.